Påminnelse: delta i det fortsatta strategiarbetet!

Spara favorit 8 jan januari 2018

Kom ihåg att anmäla dig till workshop 2 den 1 eller 2 feb. Sista anmälningsdag är den 26 jan. Du kan även ta del av dokumentation från workshop 1 samt skicka in svar på frågor som togs upp då.

Hur var den första workshoppen? Kolla in filmen och lyssna till hur några medarbetare uppfattar värdet av att delta i strategiarbetet. Det finns nu även dokumentation att ta del av. Du som inte deltog vid workshop 1 kan bidra genom att skicka in dina svar på frågorna som togs upp då om Internationalisering och mobilitet samt Kvalitet.

Dokumentation och formulär med frågor från workshop 1

Workshop 2

Den andra omgången workshoppar inom strategiarbetet kommer att hållas den 1 februari i Östersund respektive den 2 februari i Sundsvall, för båda orter är tiden kl 9:00–11:30. Workshoppen kommer att vara uppdelad i två pass med tema Samverkan respektive Digitalisering. Anmäl dig senast den 26 jan!

Mer information och anmälan

Workshop 3

Den tredje workshop-omgången kommer att ha tema Profilering och Den goda arbetsmiljön.

Mer information kommer, men boka redan nu av datum och tid i din kalender:

  • 22 februari kl 13:00–15.30 i Fälldinsalen, Campus Sundsvall 
  • 23 februari kl 9:00–11:30 i sal F234, Campus Östersund
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu