Påminnelse: Delta i det fortsatta strategiarbetet

Spara favorit 21 nov november 2017

Alla medarbetare är välkomna till workshop med temat internationalisering och mobilitet samt kvalitet den 28 nov i Östersund respektive 1 dec i Sundsvall. OBS att sista anmälningsdag är onsdag 22 nov!

På strategiarbetets webbsida kommenterar styrgruppen strategiarbetet i en kort film. Du når sidan via kortadressen miun.se/strategiarbete. Där hittar du även information och anmälningsformulär till workshops, dokumentation som berör processen samt ett formulär för att skicka in idéer eller synpunkter. 

Under arbetets gång kommer tre öppna workshops att hållas där alla medarbetare är välkomna. Varje workshop kommer att genomföras på båda orter och kommer att ha ett eller flera teman. Den första workshopen genomförs alltså den 28 nov i Östersund respektive den 1 dec i Sundsvall. Representanter från styrgruppen kommer att delta vid varje workshop och där presenteras också de olika temaområdena mer ingående.

Mer information och anmälan (senast 22 nov)

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu