Nya regler för salstentamen på annan ort

Spara favorit 6 sep september 2016

Studenternas förfrågningar och önskemål om att få tentera på annan ort har ökat stort de senaste åren. För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det nu nya universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

De studenter som läser kurstillfällen med studieformen DST eller ITD berörs av de nya riktlinjerna som börjar att gälla inför höstterminsstarten. Så här kommer de nya reglerna att påverka studenterna:

• Från och med i höst kan studenterna bara göra salstentamen på annan ort på Lärcentra, om de inte väljer att tentera vid något av våra campus. Om de vill göra salstentamen på andra lärosäten än sitt egna, måste de själv kontakta det lärosäte där de vill tentera. Och studenterna betalar eventuella avgifter som kan förekomma.

• De som studerar utomlands kan från och med i höst bara göra salstentamen på annan ort på Svenska ambassader, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Studenterna får själv ordna med plats och kontaktperson.

• Saltstentamen på annan ort kommer att ske på vardagar och på den tid de övriga kursarna tenterar på. Anmälan till tentamen ska göras i Ladok på webb. Men under hela våren och tentaperioden i augusti anmäler studenterna tentamen på samma sätt som idag, dvs. genom att  anmäla sig till sin avdelning via studentportalen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu