Möt Anders Fällström som föreslås som ny rektor

Spara favorit 28 sep september 2016

Nu är det klart att det är Anders Fällström vicerektor vid Umeå universitet som föreslås som ny rektor för Mittuniversitetet. Ännu återstår regeringens formella beslut något som väntas ske senare i höst. I väntan på det följer här en kort presentation av Anders Fällström.

Varför sökte du tjänsten som rektor?

- Mittuniversitetet är ett ungt universitet där jag uppfattat det som att personalen har ett stort engagemang och en stor vilja att tillsammans utveckla universitetet ytterligare både internationellt och regionalt, så när jag blev tillfrågad om intresse för tjänsten var det ganska lätt att vara positiv, säger Anders Fällström.

Anders Fällström föddes 1967 i Sollefteå och redan i gymnasiet startade han universitetsstudier i matematik vid Umeå universitet. Ett år efter gymnasiet och militärtjänstgöringen vid Försvarets tolkskola tog han ut en kandidatexamen i matematik och ryska. Han disputerade 1994 och fortsatte med postdoktorsstudier i Ryssland och USA. År 2000 utsågs han till docent inom sitt forskningsområde komplex analys och han har därefter haft flera ledande positioner vid Umeå universitet som prefekt, prodekan, prorektor och vicerektor för utbildning. Han har också tidigare erfarenhet av dåvarande Mitthögskolan i Sundsvall där han hade ett lektorat 1997-2001.

Vilken är din bild av Mittuniversitetet idag?

- Min bild är att det är ett mycket välskött universitet som genomgått ganska stora förändringar den senaste tiden. Det har lagt grunden till en fortsatt mycket god utveckling både vad gäller utbildning och forskning och inte minst samarbeten både internationellt och regionaltHan beskriver sig själv som lyhörd, pragmatisk och utåtriktad både som person och ledare. Förmågan att skapa förtroendefulla relationer samt en god analysförmåga kombinerad med ett kommunikativt ledarskap är andra egenskaper som han lyfter fram.

Vilka högskolefrågor känner du ett starkt engagemang i?

- Det jag kanske brinner allra mest för är kopplingen mellan forskning och utbildning. Att dessa två får leva i symbios och stärka varandra. Internationalisering, samhällsengagemang, samverkansfrågor och kvalitetsarbete är andra områden jag känner extra starkt för, säger Anders Fällström.

Han har vid flera tillfällen prisats av studenterna för sina pedagogiska insatser som lärare i Umeå. Störst erfarenhet utifrån sin tid i ledande positioner bedömer han att han har av strategiska utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor, internationalisering och samverkan med regionen. Synen på samverkan utvecklar han så här: ett universitet ska inte samverka för samverkans skull utan på ett sätt som stärker kvaliteten och utvecklingen av forskning och utbildning på samma sätt som det är viktigt att universitetets bidrag stärker regionen.

Vad känner du för regionen som Mittuniversitetet verkar i?

- Som född och uppvuxen i Sollefteå, har Västernorrland och Jämtland alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Det är ju trakterna som Gud skapade när han både log och vredgades och en region som inte alltid haft det så lätt, men som har ett väldigt driv och en stor möjlighet att utvecklas mycket positivt, säger Anders Fällström.

Till sist, vad kommer att vara allra viktigast för utvecklingen av Mittuniversitetet?

- Kanske att universitetet, i en allt tuffare situation, lyckas fortsätta profilera sig på det man är riktigt bra på och inte greppa över alltför stor bredd samtidigt som man lyckas föra in det internationella perspektivet i såväl utbildning och forskning som det regionala samarbetet, säger Anders Fällström.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu