Tydligare nav ska förenkla tillgodoräknandeprocessen

Spara favorit 5 dec december 2016

Enklare och mer enhetligt – det är målet med den nya processen för ansökan om tillgodoräknande som håller på att tas fram.

Under första kvartalet 2017 kommer en ny process för att hantera ansökningar om tillgodoräknanden att arbetas fram, enligt ett nytt beslut. Avdelningen för studieadministration håller nu på med utvecklingsarbetet. Fram till dess att den nya processen och ett systemstöd är på plats sker hanteringen av tillgodoräknandeansökningar som tidigare.

– Processen för att få sin ansökan bedömd om att få tillgodoräkna sig kurser från tidigare meriter passerar idag till viss del en onödigt krånglig väg med många in- och utgångar och ibland långa handläggningstider. Med många inblandade riskerar vi dessutom att behandla ansökningarna olika från fall till fall, säger Eva-Lena Winther, examenshandläggare.

Mittuniversitetet hanterar i genomsnitt 1 000 ärenden gällande tillgodoräknanden per år. Enligt det nya arbetssättet hoppas examensenheten att studenternas ansökningar kommer att hanteras på ett mer effektivt, rättssäkert och enhetligt sätt.

– En stor fördel med det nya arbetssättet är att vi får en enhetlig hantering. De ämnesansvariga kommer fortsatt att göra yttrandena av studentens tillgodoräknandeansökan när det gäller ämne, nivå och innehåll. Som examenshandläggare kommer vi att utgöra navet i processen som ser till att ärendet flyter igenom så friktionsfritt som möjligt, säger Eva-Lena.

Enligt den nya processen blir examenshandläggaren navet mellan studenten och berörd avdelning. Examenshandläggaren tar emot ansökan, gör en första bedömning om huruvida ärendet ska hanteras och säkerställer därefter att de underlag som krävs för att fatta beslut finns tillgängliga. 

– För att skapa en så effektiv process som möjligt har vi tittat på hur andra lärosäten har löst processen och försökt plocka godbitarna till vår egen process. Vi håller nu tillsammans med IT-avdelningen på att titta på vilket system som bäst kan stödja vår process, säger Eva-Lena och fortsätter:

– Vi hoppas ha rekryterat en ny kollega till i mars. Först när personen är på plats och introducerad kommer vi att kunna påbörja arbetet enligt den nya processen. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu