Avgift för personalparkering införs den 1 april

Spara favorit 12 dec december 2016

Förmånen med kostnadsfri personalparkering på våra två campus upphör att gälla från den 1 april 2017. Parkeringsavgift införs från detta datum.

Bakgrunden är att Skatteverket har granskat Mittuniversitetets räkenskaper för 2015. De har bland annat tittat på vårt upplägg för personalparkering och fastställt att det ska betraktas som en skattepliktig förmån. Att behålla förmånen skulle innebära både en avsevärd kostnadsökning och en kraftigt ökad administration för universitetet. Mittuniversitetet har därför beslutat att från den 1 april 2017 inte längre erbjuda kostnadsfri personalparkering. 

Personalparkering efter 1 april 2017

De befintliga parkeringsplatserna finns kvar men respektive hyresvärd och kommunen ansvarar för att erbjuda parkering. Betalning sker enligt gällande regler för respektive campusort: 

Campus Östersund

På Campus Östersund erbjuder hyresvärden A4 Campus AB parkering. De har upphandlat administrationen via en tredje part (ePARK) och betalning sker via webben och/eller app. 

Information från eParkLyssna

Campus Sundsvall

Hyresvärden och kommunen tillhandahåller parkering, hur parkeringsplatserna ska betalas och med vilka belopp är ännu inte klart. Uppsägning, och förhandling om framtida upplägg, pågår och mer info kommer när processen är slutförd.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu