Mittuniversitetet går med i Scholars at Risk

Spara favorit 24 nov november 2016

Mittuniversitetet har som det 14:e lärosätet i Sverige gått med i Scholars at Risk – ett globalt nätverk som jobbar för att skydda utsatta akademiker och lärosäten i oroliga delar av världen.

Beslutet att gå med i Scholars at Risk (SAR) togs av rektor i förra veckan och en ansökan om medlemskap har nu skickats in till nätverket. Den svenska sektionen av SAR koordineras från Göteborgs universitet och medlemskapet kostar 5 000 dollar per år.
– I korta drag så innebär ett medlemskap att vi tillhör ett globalt nätverk som tillsammans jobbar för att skydda utsatta akademiker och lärosäten. Anledningen till att vi gått med är för att ha möjligheten att engagera oss tillsammans med ett stort globalt nätverk och stötta det de gör både med att vara delaktig samt bidra med ekonomisk stöttning i form av medlemsavgiften, säger Lotta Brännström, från Avdelningen för samhällsvetenskap.

Som medlem i SAR stödjer Mittuniversitetet nätverkets arbete med att skydda hotade forskare, förhindra attacker på högre utbildningar samt främja den akademiska friheten. Förutom det finansiella och moraliska stödet kan Mittuniversitetet också välja att göra rent konkreta insatser, som att vara värdar för hotade forskare genom att tillfälligt låta dem komma hit och undervisa, forska eller göra studiebesök. Arbetet för SAR kan också innebära att skriva överklaganden åt fängslade akademiker eller inbjuda medlemmar att dela med sig av sina berättelser.

– Vi kan till exempel erbjuda doktorander som tillhör utsatta lärosäten eller själv är hotade att komma till oss för att skriva på sin avhandling en månad, säger Lotta Brännström.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu