Viktiga datum

Spara favorit 15 okt oktober 2019

Datum för schemaönskemål

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast 4 veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin.

Schemaunderlag som gäller vårterminen -20

Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6 skall skickas till schemafunktionen via e-post senast: 2019-10-30 (v.44)

Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8 skall skickas till schemafunktionen via e-post senast: 2020-01-02 (v.1)

Schemafria onsdagar

Sista onsdagen i månaden under läsåret 19/20 som ska vara schemafria efter kl.15 enligt tidigare rektorsbeslut. Eventuell dispens söks av prefekt hos dekan och en kopia på beslutet ska skickas in till schemafunktionen.

Hösttermin -19

Vecka 39: 25 sep
Vecka 44: 30 okt
Vecka 48: 27 nov
Vecka 51: 18 dec

Vårtermin -20

Vecka 5: 29 jan
Vecka 9: 26 feb
Vecka 13: 25 mars
Vecka 18: 29 april
Vecka 22: 27 maj