Viktiga datum

Spara favorit 12 mar mars 2019

Datum för schemaönskemål

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast 4 veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin.

Schemaunderlag som gäller vårterminen 19

Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8 skall skickas till schemafunktionen via Serviceportalen eller via e-post senast: 2019-01-15 (v.3).

Schemaunderlag som gäller sommarterminen 19 

Skall skickas till schemafunktionen via Serviceportalen eller via e-post senast: 2019-04-15 (v.16)

Schemaunderlag som gäller höstterminen 19 

Tidsplan för schemaunderlag som gäller HT19 kommer inom kort.

Schemafria onsdagar

Onsdagar under läsåret 18/19 som ska vara schemafria efter kl.15 enligt tidigare rektorsbeslut. Ev. dispens söks av avdelningschefen hos dekan och en kopia på beslutet ska skickas in till schemafunktionen.

VT-19
Vecka 5 ons 30 jan
Vecka 9 ons 27 feb
Vecka 13 ons 27 mars
Vecka 17 ons 24 april
Vecka 22 ons 29 maj

HT-19 (datum presenteras inom kort)

VT-20 (datum presenteras inom kort)