Ändring i publicerat schema

Spara favorit 11 nov november 2019

Mindre justeringar/ändringar i ett scheman görs under en revideringsperiod efter ett schemasläpp. Information/datum för aktuell revideringsperiod skickas ut i samband med schemasläppet till kursansvarig lärare.

Efter revideringsperioden räknas schemat som lagt och efter detta görs enbart ändringar i oförutsedda händelser.

Om du behöver göra ändringar använder du dig av ändringsmallen som du hittar här nedan. Efter revideringsperioden behöver du i mallen ange orsak till ändringen.

ÄndringsmallenLyssna

 

Ändra bokningsinformation i ett schema

Du kan själv lägga till eller ändra information till studenterna i inforutan i ett schema, t.ex momentbeskrivning, läsanvisningar eller annan info som studenterna behöver ta del av.

 

Så här gör du:
Manual för tillägg/ändring av information i schematLyssna

Obs! Det är enbart den lärare som står på passet som kan ändra i inforutan.