Kursvärderingssystemet EvaSys

Spara favorit 27 feb februari 2017
Föreläsning 1

På denna sida finns löpande information om kursvärderingssystemet EvaSys

På Mittuniversitetet ska alla kurser genomgå en kursvärdering i samband med kursens slut. Vi använder idag kursvärderingssystemet EvaSys som vi fortfarande arbetar med att utveckla för att kunna passa våra behov.

Universitetsbibliotekets avdelning för utbildningsnära tjänster (UNT) är systemägare till EvaSys och har beslutat att systemet endast ska användas till att utvärdera kurser i dagsläget, alltså inte för andra ändamål.

Kontaktinfo

Kontaktperson Maria Forslin

Telefon 010-142 88 45

E-post maria.forslin@miun.se

EvaSyslogo

Aktuellt

I mitten av maj sker en uppgradering av EvaSys