Kursvärderingssystemet EvaSys

Spara favorit 30 okt oktober 2019
Föreläsning 1

På denna sida finns löpande information om kursvärderingssystemet EvaSys

På Mittuniversitetet ska alla kurser genomgå en kursvärdering i samband med kursens slut. Vi använder idag kursvärderingssystemet EvaSys som vi fortfarande arbetar med att utveckla för att kunna passa våra behov.

Avdelningen för forsknings- och utbildningsnära tjänster (FUS) är systemägare till EvaSys och har beslutat att systemet endast ska användas till att utvärdera kurser i dagsläget, alltså inte för andra ändamål.

Kontaktinfo

Kontaktperson Maria Forslin

Telefon 010-142 88 45

E-post maria.forslin@miun.se

EvaSyslogo

Aktuellt

Uppgradering av EvaSys gjordes i juni månad.

 

Från och med juni ska studenter kunna svara på kursvärderingar i Moodle (länk till EvaSys)