Studieadministration

Spara favorit 12 okt oktober 2016
Examensring Mittuniversitetet

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Sundsvall

Extern info antagning

Mittuniversitetets Antagningsavdelning handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

Föreläsning 1

Kursvärderingssystemet EvaSys

På denna sida finns löpande information om kursvärderingssystemet EvaSys

Medarbetare, möte

Ladok

Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Learning Space, Sundsvall

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det finns mallar framtagna på svenska och engelska, för PC respektive Mac.

Sök Search

Plagiatkontroll – Urkund

Urkund är infört på Mittuniversitetet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas alster bedöms på samma villkor.

Kalender på iPad

Välkommen till Schemafunktionen

På våra sidor hittar du information om:

Tentamenssamordning

Här kan du söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Tillgodoräknande

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande utbildning, kunskaper eller färdigheter i.

Databaser

Utbildningsdatabasen Atlas

Med hjälp av Atlas kan vi uppfylla de nationella krav som ställs på alla högskolor och universitet för användning av det nationella anmälnings- och antagningssystemet (NyA). Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb. Atlas är numer även en del av produktionsplaneringsprocessen.