Studieadministration

Spara favorit 3 maj maj 2019
Examensring Mittuniversitetet

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Sundsvall

Extern info antagning

Mittuniversitetets Antagningsenhet handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

Föreläsning 1

Kursvärderingssystemet EvaSys

På denna sida finns löpande information om kursvärderingssystemet EvaSys

Medarbetare, möte

Ladok

Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Learning Space, Sundsvall

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares ansvar att tillgängliggöra mallen i kursmiljön för studenterna.

Sök Search

Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är lärare)

Urkund är infört på Mittuniversitetet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas alster bedöms på samma villkor.

Kalender på iPad

Välkommen till Schemafunktionen

Inför höstterminen 2019 provar vi ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov i fokus.

Tentamen, Tenta

Tentamenssamordning

Här kan du bland annat söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

Databaser

Utbildningsdatabasen Atlas

Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb. Atlas är även en del av produktionsplaneringsprocessen.