Studentportalen

Spara favorit 12 dec december 2017
Studiesituation, C-huset Sundsvall

Utbildningsnära tjänster (UNT) och kommunikationsavdelningen (KOM) gör just nu en översyn av studentportalen som kommer att medföra att portalens innehåll och funktionalitet behöver ses över och utvecklas. Samtidigt som det här sker kikar vi också på hur vi kan utveckla de programsidor som finns i studentportalen.

Behovsinventeringen kommer att ligga till grund för en kravspecifikation som kommer att ingå i det utvecklingsarbetet som pågår för studentportalen i sin helhet. Observera att den studentportal som finns idag kommer att behållas i sin helhet till dess att översynen är avslutad.

Vid frågor kontakta Lill Furudahl, systemansvarig för studentportalen lill.furudahl@miun.se

Workshop 21/12

Den 21 december ordnade vi workshop för programsidorna i studentportalen där vi tittade på programsidornas funktionalitet, utseende och innehåll. Se dokumentation från workshopen.Lyssna

Mer om programsidorna

Programsidorna är den yta där framförallt kommunikation sker mellan lärare och programstudenter under hela studietiden. Programsidorna finns i vissa fall också som öppna sidor där blivande studenter kan kika för att få en inblick i programmet.

Dokument

Förstudie studentportal.Lyssna
Genomförs av Knowit. Kontakta Bengt Nilsson för mer information.

Behovsanalys studentmålgruppenLyssna. Kontakta Lena E Burman för mer information