Finns det någon möjlighet till slideshow för att titta på bilder i t.ex. en fotografikurs?

Spara favorit

I Miun Play (Kaltura), som finns som plugin i lärplattformen Moodle, kan man ladda upp media som sedan visas i Media Gallery för kursrummet eller i My Media för den som laddat upp.