Hur byter jag från Sunets instans till Mittuniversitetets instans?

Spara favorit
Börja med att kontrollera att du är utloggad från ditt konto via Sunets instans. Kom ihåg att även kontrollera att du är utloggad från klienten. Gå till Mittuniversitetets instans via webbläsaren och välj "Sign in to a new account". Där anger du din miun-inloggning. Följ anvisningarna på de dialogrutor som dyker upp och kom ihåg att bekräfta flytten via det e-postmeddelande som skickas från Zoom.  
 
Ditt eller dina mötesid kommer att vara detsamma i båda instanserna men du behöver byta ut länkarna till rummet om du redan delat med dig av dessa till studenter eller medarbetare.