Pedagogisk inspirationsdag 2017

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Den 19 oktober genomfördes årets Pedagogiska inspirationsdag på lärosätet.

Ett stort tack till våra presentatörer (Karl Pettersson, Daniel Wolf-Watz, Marcus Sundgren och Christina Widmark-Saari) samt alla deltagare som bidrog till intressanta diskussioner.

Nedanför återfinns PDF-versionerna samt de filmade presentationerna från dagen:

- Kursplanens betydelse (Karl Pettersson).
Klicka här för PDF

- Praktikterminen på Turismprogrammet (Daniel Wolf-Watz).
Klicka här för PDF

- Active Learning Classroom, ALC, del 1 (Marcus Sundgren).
Klicka här för PDF

- Active Learning Classroom, ALC, del 2 (Christina Widmark-Saari).
Klicka här för PDF

Inledning av rektor Anders Fällström

Karl Pettersson, Kursplanens betydelse

Praktikterminen på turismprogrammet- möjligheter och utmaningar, Daniel Wolf-Watz

Active Learning Classroom (ALC) – ett undervisningsperspektiv del 1, Marcus Sundgren

Active Learning Classroom (ALC) – ett undervisningsperspektiv del 2, Christina Widmark-Saari

Program Pedagogisk inspirationsdag 2017

10:00 Välkommen, Anders Fällström

10:15 Praktisk information, Linda Näsström

10:20 Kursplanens betydelse, Karl Pettersson

11:10 Paus

11:20 Praktikterminen på turismprogrammet, möjligheter och utmaningar,
Daniel Wolf-Watz

12:00 Lunch

13:00 Active Learning Classroom (ALC) – ett undervisningsperspektiv I,
Marcus Sundgren

Fika

14:00 Active Learning Classroom (ALC) – ett undervisningsperspektiv II,
Christina Widmark-Saari

14:45 Avslutning