Digitala verktyg

Spara favorit 29 jun juni 2018

Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda som komplement till din undervisning.

För dig som jobbar mycket med distanskurser, blended learning eller aktivt lärande finns det en mängd olika digitala verktyg som kan underlätta och utveckla din undervisning. Här finner du ingången till verktygen, samt instruktioner och lärobjekt om dem.

Industridesign

Aktivt lärande

Om du använder dig av aktivt lärande finns det många Internetverktyg tillgängliga att använda i klassrummet för att aktivera studenterna vare sig de sitter i lektionssalen eller deltar på distans via Adobe Connect. Här hittar du tips på några program som vi på Universitetsbiblioteket har provat, men det är på inget vis ett uttömmande urval av de resurser som finns tillgängliga på nätet.

TV-dator-platta-mobil

Miunplay

Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal. Det är här lärare och studenter laddar upp media som produceras på Mittuniversitetet.

 Digitalt möte

Zoom

Zoom är ett mötesverktyg som används främst för distansundervisning där lärare och studenter kan träffas virtuellt.

Läs mer

Lärandestöd