Utbildningsstrategin – implementering

Spara favorit 26 mar mars 2018

Strategi

Mittuniversitetets utbildningsstrategi

Program för prolongeringLyssna

Universitetsstyrelsen beslutade 2014-05-14 att prolongera Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011–2015 till och med 2017 i enlighet med det länkade förslaget nedan. Utöver att-satserna som finns i förslaget tillkom ytterligare två i samband med beslutet: 

  • att samverkan mellan utbildning och forskning utvecklas under prolongeringstiden,

  • att utfallet av arbetet årligen ska följas upp i universitetsstyrelsen.

Beslut prolongering av utbildningsstrategin till och med 2017
LyssnaBeslut om processledare 2016–2017Lyssna

Prorektors uppdrag: 
Prorektors uppdrag är att planera och samordna implementeringen av utbildningsstrategin; att följa upp projekt- och tidplaner, uppdra åt processledarna att ta fram handlingsplaner samt att löpande återrapportera till rektors ledningsgrupp hur arbetet fortskrider.

Dokument:

Processledare

Mats Tinnsten

Mats Tinnsten

Projektsekreterare:
Niklas Bergman

Kommunikatör:
Eva Wiktorsson

Aktualitet

Utbildningsstrategins mål och inriktning gäller fram till att Mittuniversitetets nya vision och strategi för 2019–2023 träder i kraft.