Rekrytering utanför EU/EES

Spara favorit

Mittuniversitetet deltar i ett projekt som heter Study Destinations Sweden (SDS) som leds av Svenska Institutet. Deta är en plattform för koordinering av den internationella marknadsföringen av Sverige som studiedestination.

 

Idag är 30 lärosäten med i projektet. Speciellt angeläget är detta i ljuset av att studieavgifter införs för studenter från länder utanför EU/EES. SDS har arbetat fram konceptet om Sverige som studiedestination. Se en sammanfattning om hur Sverige positioneras internationellt som studiedestination här: StudyDestinationSwedenPresentationLyssna.

 

Agentpilot: 

 

Mittuniversitetet har för avsikt att delta i en agentpilot genom Svenska Institutet (SI). Genom att vara med i projektet kommer vi kunna testa effektiviteten av studentrekrytering i Kina via en agent.

 

SI har arbetat med att ta fram lämpliga agenter och arbetat fram avtal. Ett matchmaking-tillfälle har anordnats och två agenter har besökt Miun i anslutning till detta. Även representater från NAT har träffat agenterna på sin resa till Kina.

 

Agenterna vi kommer att arbeta med är Lucia Liu från D&LT Consultants och Chen Xiangcheng från Studyadviser.

 

I juni träffades läosäten och agenter på ett möte som anordnats av SI och ICEF. Två agenter från Kina har träffat representater från fakulteterna. Avsikten är att starta samarbete med dem snarast. Här finns information om agenter och deras roll i studentrekryteringen: Professional Advice for EducatorsLyssna.  

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu