Googleannonsering helår

Spara favorit 28 sep september 2016

När det gäller Googleannonsering har vi tidigare år annonserat i samband med våra sökdatum 15 april och 15 oktober.

Men från och med i år sker en annonsering för samtliga grundutbildningsprogram och humanioras sex ämnen över hela året för att möta intresset för våra utbildningar även utanför sökperioderna. Kampanjen startade 1 januari, och till vår hjälp har vi ett företag som heter SEO Sverige som är specialiserade på sökordsoptimering.

Google

Google är uppdelat i ett söknätverk som är det man använder när man googlar efter information. Här kan man även annonsera med textannonser, annonser man kan läsa antingen i högermarginalen på sidan eller i sidan nedre kant. Google har också ett displaynätverk. Displaynätverket är en samling med över en miljon webbplatser, videos och appar där annonsörer har möjlighet att annonsera. I displaynätverket kan man antingen annonsera med banners eller textannonser. Annonserna matchas automatiskt med webbplatser och appar, när annonsernas sökord förknippas med innehållet på webbplatserna.

Hur gör vi?

Vi använder oss både av Googles söknätverk och displaynätverk när vi annonserar. Samtliga utbildningar har 1-2 annonser, och till varje annons kopplas en strikt sökordslista med söktermer (ord) som är nära förknippat med respektive utbildning.

När man klickar på en annons för respektive utbildning eller ämne hamnar man på målsidan för utbildningen (programsidan) eller ämnet (ämnessidan) på miun.se.

Ju striktare en sökordslista är när en sökfråga ställs i Google, desto striktare blir Googles matchning av annonser. Det här innebär i sin tur att den som utfört sökningen får den mest relevanta informationen, eller den mest relevanta annonsen. Desto troligare är det också att han eller hon klickar på annonsen. Här brukar man prata om relevanta klick. Relevanta klick omfattar också dem som är mest benägna att go to action, dvs faktiskt söka utbildning hos oss.

Så det handlar inte om mängden klick man får en kampanjperiod, utan det är snarare viktigare att få relevanta klick - och de som är mest benägna att söka utbildning.

Vad kostar det?

Sökordsspecialisten jobbar med budgivning, där han bestämmer vad ett klick på en annons får kosta. Budgivningen sker i konkurrans med annan annonsering som konkurrerar med samma sökord. Om man är beredd att betala mer för klicken än sina konkurrenter, kommer det att påverka annonsens position i annonsnätverket.

Ju mer en annons klickas på, desto fler visningar får annonsen vilket genererar en högre position i annonsnätverket. Ju högre en position en annons har, desto mer benägna är folk att klicka på annonsen. Och desto billigare blir annonsens kostnad per klick. Vi strävar efter en topp- tre placering för samtliga våra annonser. Och en kostnad per klick runt 5 kr. 

Budget för GoogleAdskampanjerna 2014 är totalt 908 000 kr.

Hur följer vi upp?

Kontinuerligt under året kommer vi att se över sökord och annonsernas position. Vi har avstämningar med sökordsspecialisten löpande för att justera sökord och budgivning – allt för att öka annonsernas attraktivitet.

Det sker dagligen justeringar i de olika annonsgrupperna och vissa börjar bli stabila medan andra får nya sökord tillagda. Buden justeras också hela tiden – det handlar om att inte betala mer än vad som krävs för att folk ska klicka på annonsen samt att vi har en budget att fårhålla oss till.

I oktober planeras en workshop med SEO Sverige på plats vid Miun, där vi stämmer av kampanjen efter 15 oktoberkampanjen. Workshopen kommer att vara öppen för alla att delta vid.