Händelsen har löpt ut

Rektors inspirationsdagar

Spara favorit

Temat i år är hållbar utveckling. Bland annat föreläser Andreas Gyllenhammar (Sweco) och Fernanda Durmond (Gapminder).

Sista anmälningsdatum är 7 augusti. 

Anmälan och fullständigt program

1 januari