Händelsen har löpt ut

Dat läh mijen situd! Det är vår vilja! Urfolkskunskap tar plats!

Spara favorit

Med inspiration av Karin Stenbergs stridsskrift Dat läh mijen situd – Det är vår vilja (1920) betonas vikten av att urfolks kunskap tar plats, och särskilt inom universitetsvärlden. Föreläsningar och diskussioner med forskare och lärare från urfolksterritorier – Japan, Ryssland, Kanada, Australien och Saepmie. Den absoluta majoriteten av talarna är själva urfolk.

Program

09.00

Öppnande och välkomnande med reflektioner från Sámeednama friddja universitehta,  Mittuniversitetet,  Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola och University of Washington
May-Britt Öhman Tuohea Rim, Sámeednama friddja universitehta, LTU och Uppsala universitet; Anna Olofsson, Risk- och krisforskningscentrum (RCR), Mittuniversitetet; Nicholas Smith, Institutionen för filosofi, Södertörns högskola; Karin Eriksson, Department of Scandinavian Studies, University of  Washington, Seattle    

09.30

Om Karin Stenbergs insatser för det samiska samhället
Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda/ Sámeednama friddja universitehta

10.00

Samisk traditionell kunskap i modern tid – hur kan den bevaras, stärkas och användas?
Marianne Persson, ordförande Jijnjevaerie sameby     

10.30 

Paus                                                        

11.00

Land-based Learning in Teetł’it Zheh: Thinking About and Practicing Community-Engaged Research in the Canadian Arctic (Landbaserat lärande i  Teetł’it Zheh: Tanke och praktik i samhällsengagerad forskning i arktiska Kanada)
Adam Gaudry and Elaine Alexie , University of Alberta      

11.30

Stöd till samiska kvinnors tekniska innovationer: reflektioner och förslag utifrån erfarenheterna med Herdview och Tannak
Susanne Spik och Karin Kuoljok, Tannak AB

12.00

Lunch                                                       

13.30

Indigenous knowledges from the heart: Monsters under the water and Rocks you can no longer climb (Urfolks kunskaper från hjärtat: Undervattensmonster och klippor du inte längre kan bestiga)
Frances Wyld, University of Adelaide och Sámeednama friddja universitehta            

14.00

Svensk policy för Arktis: Risk och vetenskap i nykoloniala diskurser
Anna Olofsson,  Risk- och krisforskningscentrum (RCR), Mittuniversitetet 

14.30

Sámeednama friddja universitehta:  Nyskapande och kreativa urfolksperspektiv på forskning och högre utbildning
May-Britt Öhman Tuohea Rim, Sámeednama friddja universitehta; LTU och Uppsala universitet    

15.00

Paus                                                          

15.30

From “survival” to “re-existence”: a short genealogy of Circassian/Adyghe decolonial struggles (Från “överlevnad” till “re-existens”: en kort översikt av Circassisk/Adyghe dekoloniala kamper)
Madina Tlostanova (Losten), Linköpings universitet   

16.00

Reshaping the present by reconnecting to the past – From a perspective of urban Ainu, Japan (Förändring av nuet genom att återknyta till det förflutna: från ett urbant Ainu perspektiv, Japan.)
Kanako Uzawa, Universitet i Tromsö  

16.30

Diskussioner            

17.00

Slut    

Övriga medverkande:

  • Nicholas Smith, Institutionen för filosofi, Södertörns högskola
  • Minna Lundgren, Risk- och krisforskningscentrum (RCR), Mittuniversitetet – Moderator
  • Gunilla Larsson, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och Sámeednama friddja universitehta

Sammanfattning av presentationerna och information om talarna Lyssna

Arrangör

Sámeednama friddja universitehta (Samelands Fria Universitet) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, Uppsala universitet  i samarbete med Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR; Historia, Luleå tekniska universitet; Silbonah Sámesijdda, Institutionen för filosofi, Södertörns högskola; Faculty of Native Studies, University of Alberta, Edmonton; Dept of Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle

1 januari