Begrepp i nya Ladok

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Läs mer om begrepp i nya Ladok.

1. Aktivitetstillfälle

Förutom att skapa anmälan till tentamen skapar man även anmälan till andra aktiviteter som labbar, studiebesök t ex. Den samlade benämningen för funktionen är Aktivitetstillfälle.

2. Modul

Motsvarar prov i gamla Ladok

3. Resultatnotering

Man kan lägga till mindre resultat som inte har några hp och som inte betygssätts, men som man ändå vill dokumentera i kursen

4. Resultatrapportör

Den som lägger in resultat och betyg, oavsett om det är en lärare eller en administratör

5. Klarmarkera

När man som rapportör har lagt in alla uppgifter för en eller flera studenter skickar man dessa för attestering genom att klarmarkera dem i systemet. Då går en e-post till den som ska attestera

6. Attestant

Attestant är den som granskar och godkänner det inlagda resultatet. Det motsvarar rollen som i gamla Ladok kontrollerar och skriver under arkivlistan

7. Resultatverifikat

Det som finns i Arkivlistan från gamla Ladok. Uppgifterna presenteras dock på ett helt annat sätt

8. Attestering

Intygande att klarmarkerade uppgifter är granskade och korrekta och medför att beslut verkställs.

9. Avisering

Via meddelande förmedla information till en användare om att en händlse ägt rum i systemet och att den eventuellt behörver en åtgärd.

10. Examinator

En av högksolan särskilt utsedd lärare som fattar beslut om betyg.

11. Kurs

Utbildning bedrivs i form av kurser. Kurs är den största enhet osm åsätts betyg. Kurser kan sammanföras till kurspaketeringar.

12. Kurstillfälle

Utbildningstillfälle som avser kurs.