Nya Ladok

Spara favorit 24 jan januari 2018

Just nu pågår ett nationellt projekt för att uppgradera Ladok. Förändringen sker gradvis och hela systemet planeras vara driftsatt i novemberr 2018. Planerad vecka för produktionssättning är satt till v.46.

Det här är nya Ladok:
• Ett bra arbetsredskap för lärarna
• Rättssäker hantering av information på flera nivåer
• Enhetlig handläggning
• Utfärdande av bevis för samtliga typer av utbildning
• Snabb och effektiv administration
• Möjlighet för lärare att rapportera resultat direkt i systemet
• Examinator attesterar resultat direkt i systemet

Från hösten 2016 och fram till våren 2018 kommer vi att släppa in avdelningar i nya Ladok. Utbildning kommer att ges till alla i god tid.

Vill du att vi kommer till din avdelning och berättar mer om nya Ladok?
Skicka e-post till: ladok@miun.se

Läs mer om Ladok3-projektet på följande sida, www.ladok.se/ladok/nya-ladok

Begrepp i Ladok

Läs mer om begrepp i nya Ladok.

Frågor och svar kring Ladok

På denna sida kan du ta del av vanliga frågor och svar kring leveransen Ladok3 resultathantering.

Utbildningsmaterial - Manualer

Här hittar du instruktioner, manualer och informationsmaterial kring administrationen i Ladok.