Uppdateringar i Atlas - driftsättning 23 april

Spara favorit 23 apr april 2018

Idag, måndag den 23 april mellan kl. 13.00 och 16.00 kommer Atlas att vara stängd för driftsättning av ett antal rättningar och uppdateringar. Under tiden som Atlas är stängd kommer det heller inte vara möjligt att söka kurs- och utbildningsplaner på webben. Se nedan vad som uppdateras i den här leveransen.

Nyheter/förbättringar

 

Kurs-, paket- och utbildningsplan

 • Ansvarig avdelning visas i utsökt lista för kursplaner, utbildningsplaner och paketplaner

 

Tillfällen, kurs, program och paket

 • Anmälningskoder M och X, nu sätts per automatik då anmälningskoden genereras, M i 3:e positionen på program som erbjuds för FreeMovers samt X i 3:e positionen för kurser som erbjuds för avtalsstudenter
 • Möjligt att generera anmälningskod i alla roller i tillfällesprocessen. För stöd i produktionsplaneringsprocessen kan man nu generera en anmälningskod redan i status Inrapportör. Ett kurstillfälle med en anmälningskod hämtas in till STINA för att göra budget/prognos på. Ett tillfälle utan anm.kod hämtas inte in till STINA.
  Den här nya funktionen innebär att den funktion som fanns tidigare  att anmälningskoden genererades per automatik då tillfälle skickades från G2 till G3 inte längre finns. Man måste aktivt klicka på knappen generera för att tillfället ska få en anmälningskod. När tillfället väl fått en anmälningskod behöver/bör man inte generera en ny. Anmälningskod är en icke obligatorisk uppgift fram till status Granskare 3/Granskare 4. I status Granskare 3/Granskare 4 måste en anmälningskod genereras om det inte gjorts tidigare.
 • Granskare 2 för tillfällen, kan nu lägga in studieavgift på tillfälle
 • Granskare 3 för tillfällen, kan nu redigera anmälan-stängs-datum på exporterat tillfälle
 • Granskare 4 för tillfällen, kan nu korrigera uppgifter i tillfällen-grunduppgifter såsom start- och slutvecka, form, takt och ort
 • Poängdistribution, förbättrad beräkning
 • Snabbare sökning av kurstillfällen - Söka alla tillfällen för en viss kurskod, välja alla terminer går mycket snabbare

 

Rättade buggar

Kurs-, paket- och utbildningsplan

 • Kursbenämning, uppdatering vid ändring, automatisk uppdatering av benämning när man ändrar någon av de ingående parametrarna fungerar nu (ingen workaround behövs längre :-))
 • Utbildningsområde på kursplan som byts då kursplan skickas vidare eller nåt ändras samt det går inte att ta bort ett utbildningsområde som lagts till av misstag
 • Kursplan på forskarnivå  med mer än 1 ämne, problem med att redigera är nu korrigerat.  Dubblering av texter i pdf-fil för fo-kurs med mer än 1 ämne är också korrigerat.
 • Markering om nedlagd,  följer nu inte med då man kopierar en nedlagd kursplan/utbildningsplan
 • Markering om reviderad behörighet, följer nu inte med till ny version av utbildningsplan från tidigare version där man reviderat behörighet
 • ”Senast ändrat-datum” och ”Ändrad av” i utbildningsplan-gränssnitt, visar korrekt datum och användare
 • Redigerbara fält, tydligare penna till höger om redigerbara fält

 

Kurs, program och pakettillfällen

 • Ta bort tillfälle i status exporterat, är inte längre möjligt
 • Kurstillfälle, slutvecka (datum), sparas/lagras nu datum för söndag på slutveckan. Sparade tidigare måndagens datum.
 • Meritvärderingsmodell och urvalsmodell, ändring syns nu efter man sparat
 • Programkursrapporten, program visades dubbelt i rapporten. Nu rättat
 • Finansieringsform på pakettillfälle, nu möjligt att välja annat än naturvetenskapligt basår

 

Webbinformation

 • Kopiera programtext/katalogtext, bugg där text flyttades till nytt läsår istället för kopierades när man gjorde vissa ändringar innan man sparade är nu rättad.
 • Sökämne på kurspaket, fungerade nu att lägga till sökämne på katalogtext för paket och på paketplanen

 

Välkomstbrev

 • Välkomstbrev, klarmarkering sparas nu direkt och text faller inte bort (inträffade inte alltid men ibland om man lade in text i omgångar och sparade på ett visst sätt)
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu