Sökämnen och fritextord/fritextindexering Atlas - antagning.se

Spara favorit

Sökämnen

Sökämnen används i sökfunktionen på sökandewebben. De presenteras i ett ämnesträd i sökfunktionen, där man kan klicka runt och välja ett sökämne. Man får då träff på alla utbildningstillfällen som är märkta med detta sökämne.

Sökämnen ingår också i den indexering som görs för fritextsökningen på sökandewebben.

Sökämnen kopplas till kurs/program via kursplanen/utbildningsplanen eller via resp. katalogtext. 

Lista över sökämnen som kan användas i antangning.seLyssna

Fritextord och fritextindexering

Olika saker viktas på olika sätt då de indexeras upp i sökfunktionen på www.antagning.se.

Nedanstående delar indexeras och viktas i följande ordning:

  • Anmälningskod
  • Kurskod
  • Utbildningens namn
  • Fritextord
  • Lärosäteskod (miu)
  • Ämne/examen
  • Ort
  • Lärosätets namn

Den sammanlagda viktningen av de olika delarna ovan avgör om utbildningen listas högre upp eller längre ner i träfflistan. Antalet beskrivande ord spelar roll.

Läs mer om sökämnen härLyssna