Atlas - databasråd

Spara favorit 23 nov november 2017

Databasrådet består av företrädare för verksamheten. I gruppen ingår systemansvarig, företrädare för fakulteten, företrädare för avdelningarna (1/fakultet), en representant från Ladok och en från antagningsenheten.

Syftet är att fånga upp verksamhetens krav och synpunkter på utbildningsdatabasen och utvecklingen av denna i ett strategisk långsiktigt perspektiv. Dessa återförs till systemägaren vilken slutligen beslutar i frågan. Utbildningsdatabasrådet ska ha ett möte 2-3 gånger per termin.

Möten 2017
7 december 10.15 - 12.00, skype 

Representation

Namn

Systemansvarig, föredragande och ordf.        Maud Albertsson
HUV och LÄR Eva Staffansson
NMT Malin Bydén Sjöbom
Avdelningar HUV Lena Jonsson
Avdelningar NMT Kerstin Gustavsson
Antagningen Cathrine Björne
Ladok Erna Österlund/Kersti Holmin
Kommunikation Bengt Nilsson
Studentrepresentant Anders Lundgren, Kåren Östersund
It-avdelningen Ove Olander