Upphandling

Spara favorit 1 nov november 2016
 Ekonomi

Upphandling och inköp är en del av universitetsledningens stab, ULS, som handlägger Mittuniversitets upphandlingar av varor och tjänster.

Mittuniversitetets institutioner, avdelningar, enheter eller forskare ska alltid genomföra upphandlingar i samarbete med Mittuniversitetets upphandlare.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras alltid via e-Avrop.
Här finner du Mittuniversitetets startsida på e-Avrop

Regelverk för upphandling

Finns under våra styrdokument
https://medarbetarportalen.miun.se/styrdokument/verksamhetsstod/uppfoljning 

Attestansvar

UBW (Elektronisk faktura hantering)

Kontakt

Anna Magnusson, tf upphandlare, ULS