Telefonbyte våren/sommaren 2017

Spara favorit Skriv ut 10 apr april 2017

Telia är upphandlad leverantör av Mittuniversitetets telefoni, i vårt avtal med dem ingår hyra av mobiltelefoner. Den 30 juni i år upphör hyresperioden för samtliga Sony Xperia E4g-telefoner. De ska därför återlämnas och bytas ut till Samsung Galaxy J5 som är den modell som gäller för den kommande hyresperioden från 1 juli.

Informationsinsamling inför telefonbyte

För att telefonbytet ska kunna genomföras på bästa sätt behöver Servicecenter senast den 28 april få information om vilka som idag har en Sony Xperia E4g och därmed måste byta till en Samsung Galaxy J5. Servicecenter vill även veta vilka som idag har en annan modell av mobiltelefon eller fast telefon och vill byta till en Samsung Galaxy J5. Informationen samlas in via en medarbetarenkät under april månad.

I denna enkät lämnar du information om din telefon 

Hjälp att flytta info 15–26 maj

Servicecenter erbjuder under de två sista veckorna i maj hjälp till medarbetare som ska förbereda flytt av information i sin nuvarande mobil till sin nya. Detta extra stöd finns tillgängligt på båda orter, exakta tidpunkter kommer att publiceras senare.

Utlämning av ny telefon 7–16 juni

Du som ska ha en ny telefon återlämnar din nuvarande mobil och hämtar samtidigt ut den nya i Servicecenter under perioden 7–16 juni.

Samsung Galaxy J5

Mobiltelefon Samsung Galaxy J5