Vad är Touchpoint?

Spara favorit

Touchpoint är namnet på universitetets växellösning. Till den finns en app (Telia Touchpoint Plus) som gör att vi enklare kan kommunicera internt med vår telefoni. Med hjälp av Touchpoint-appen kan man själv koppla samtal till annan användare och sätta närvarostatus för sitt 010-nummer (koda telefonen när man inte är anträffbar). Synkronisering finns från kalender i Outlook.