Jamf Pro

Spara favorit 28 apr april 2017

Jamf Pro kan hantera support, uppdateringar och programinstallationer för din Mac. Här beskriver vi vad det är och hur det påverkar din Mac.

Med Jamf Pro kan IT-avdelningen ge dig som använder Mac en högkvalitativ och proaktiv support.

Detta inbegriper installation, distribution och uppdatering av operativsystem och programvara, hantering av säkerhetsuppdateringar, skrivare, distribution av inställningar och installationer för datorsalar likväl som enskilda användare med specialbehov.

It-avdelningen kan även inventera datorer och program, få in rapporter från klienter och snabbt ge rätt fjärrsupport oavsett var du befinner sig.

Med datorn ansluten till Jamf Pro får du tillgång till en självbetjäningsportal, Self Service, som finns i din programmapp.

Där kan du själv installera bland annat program som Mittuniversitetet erbjuder. Via Self Service kan IT-avdelningen även distribuera inställningsfiler, skrivare och uppdateringar till dig.

Du väljer själv när det är lämpligt att installera.