Gäster som behöver komma åt wi-fi

Spara favorit

Om du har besökare, konferensdeltagare eller föreläsare som tillfälligt befinner sig på universitetet och behöver komma åt internet är det ett gästkonto som ska användas. Ett gästkonto har kort giltighetstid.

För externa gäster/hyresgäster så kan man vända sig till servicecenter och få ett tillfälligt inlogg.

Informationsblad finns utlagt i alla föreläsningssalarLyssna