När jag befinner mig utomlands, kan jag då ringa och ta emot arbetssamtal till/från Sverige utan extra kostnad med mobilabonnemanget? Om inte, vem betalar för dessa samtal?

Spara favorit

Telefonerna är spärrade för utlandssamtal, men efter beslut av närmaste chef kan man få sin telefon öppnad för utlandssamtal genom att kontakta Servicecenter. Kostnaden för utlandssamtal hanteras även den som overheadkostnad men extra höga samtalskostnader kommer att utredas/hanteras i särskild ordning.

Mobilsamtal till/från Norden och Baltikum ingår dock i grundabonnemanget.