När skall jag använda vad?

Spara favorit 31 jan januari 2018
Office 365

Office 365 innehåller en mängd olika saker såsom Outlook, OneDrive, Skype för företag med mera. Det är inte alltid helt uppenbart när man ska använda vad och till vad, särskilt inte när en del funktionalitet överlappar.

Det kan också vara svårt att se fördelar och nyttja vissa saker beroende på var man arbetar och vad avdelningen är van vid. Det måste inte heller vara så att vi behöver välja antingen eller, man kan ha olika verktyg som passar för olika saker vid olika tillfällen. En organisation kan också utvecklas, förändra processer och arbetssätt och bli duktigare på att använda viss teknik, så det här är en fråga som är ständigt aktuell.

Vad innehåller Office 365?

Office 365 innehåller en mängd olika saker. Dels kan man få tillgång till desktop-applikationerna Word, Excel m.m. som de flesta kanske tänker på när de hör ordet Office. Dessa är även tillgängliga i molnet tillsammans med andra applikationer som endast finns där som t.ex. Yammer och Forms.  Bilden visar en del av det vi kan använda i Office 365. Office 365-grupper kan användas för att koppla ihop information, användare och applikationer över hela Office 365.

Samarbete och kommunikation

När vi använder Office 365 är det till största delen för samarbete och kommunikation. Med det i åtanke illustrerar bilden ovan ett sätt att se var de olika applikationerna passar in:

  • Kommunicerar man med endast en eller ett fåtal är ofta Skype, Outlook eller Yammer Private Messaging att föredra.

  • Är det en större grupp fungerar Grupper, Teams, Yammer eller Skype bra.