Handling/-epost: Faktura för en konferens som du har deltagit i

Spara favorit

Extern eller intern?  Extern.

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Ja

Finns den med i dokumenthanteringsplanen?  Ja

Kan den gallras?  Ja, efter 13 år. Av dokumenthanteringsplanen framgår också att den ska registreras i ekonomisystemet.

Vad gör du?  Skickar fakturan till ekonomiavdelningen som får hantera den vidare (vilket kan innebära att du får ett e-postmeddelande med en avisering om att gå in och godkänna den i ekonomisystemet), raderar e-postmeddelandet ur inkorgen.