Grundutbildningsfrågor

Spara favorit

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Lena Jonsson och Cecilia Kankaanoja
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Lena Jonsson
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Lena Jörgensen
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Carina Ring
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Carina Sundström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.