Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Roland Anrup
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Erik Nydahl
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson