Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig:
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Nordenmark