Ekonomifrågor

Spara favorit

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

FUS, KOM, Miun Holding: Linda Andersson  
BIB, INFRA: Maria Forslin
EKO, HR, STUA, SUSS, UL, ULS: Lena Jadekrantz

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

INFRA (f d CAMP): Benita Elofsson
HR: Anki Ringdahl
UL, ULS, FUS, RUN, KOM: Marittha Olsson
EKO, STUA, SUSS, INFRA (f d IT): Diana Svärd

Controller/utredare

INFRA (f d CAMP: Anna-Carin Hammar