Personalfrågor

Spara favorit

Margareta Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Anna Sjölén
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor-, villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula, nit och redlighet i tjänst (NOR).