Få hjälp att söka forskningspengar

Spara favorit 18 sep september 2019

Nu kan du som forskare få stöd vid ansökan om forskningsfinansiering. Sedan mitten på augusti finns två forskningsrådgivare på plats vid Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd (FUS), Nina Erkenstam och Torbjörn Westerlund.

Att skriva ansökningar till forskningsfinansiärer kan många gånger upplevas som ett nödvändigt ont du som forskare behöver ägna dig åt. Det är dessutom stor skillnad mellan att skriva en vetenskaplig artikel och att skriva en ansökan om bidrag till sin forskning. Det är här de två nyanställda forskningsrådgivarna kommer in i bilden.
– Det handlar om att kunna sälja sig, vilket inte alltid är så lätt. Att skriva en vetenskaplig artikel är en genre, att skriva en ansökan en helt annan. Och olika forskargrupper kan ha olika traditioner. Vissa är duktiga på att skriva ansökningar redan idag, medan andra behöver mer hjälp, säger Nina Erkenstam.

Krattar manegen
Hon kommer närmast från Göteborg, där hon de senaste fem åren arbetat på Biobank Väst som ett stöd till forskare med bland annat provlogistik och kopplingar mellan olika journal/IT-system vid insamling av biologiska prov. Själv är hon medicine doktor i neurobiologi och har forskat på stamceller i hjärnan.
– Flytten hit till Östersund innebär för mig en livstilssresa. Det är en sundare och mer hållbar livsstil här än i storstäderna och man har naturen runt knuten, det tilltalar mig. Jobbet som forskningsrådgivare kommer däremot inte att skilja sig så mycket från det jag gjorde i Göteborg. Även här handlar det om att hjälpa forskare, att kratta manegen för dem så att säga, säger hon.

Experter på processen
Torbjörn Westerlund, som är hitflyttad från Uppsala, har doktorerat och undervisat i lingvistisk på Uppsala universitet i tio år. Under det senaste året har han arbetat med ett projekt på Svenska Akademien.
– Jag har släkt här i Östersund och dessutom har jag tröttnat på tidsbegränsade anställningar, så att flytta hit kändes helt rätt. Dessutom gillar jag skidåkning. Med tanke på våra respektive inriktningar så kommer Ninas huvudansvar att vara NMT-fakulteten, medan min kommer att vara HUV. Vi båda kan dock hjälpa till oavsett, för ämneskunskaperna är egentligen inte avgörande när det gäller forskningsrådgivning, det är processen vi är experter på, säger han.

En säljande text
Nina och Torbjörn har beslutat att kalla sin lilla enhet för Grants Office, vilket är en vanlig benämning inom universitetsvärlden. De kommer att finnas till hands för doktorander och forskare – alla som vill och behöver hjälp med ansökningsförfarandet, oavsett om det handlar om större europeiska anslag eller bidrag från mindre stiftelser och fonder. För det kan skilja sig ganska mycket mellan dessa och vad de kräver, menar de.
– Vårt jobb är att granska och kommentera texter och se till att de matchar just den utlysning som de är avsedda för. Vi kommer också att säkerställa att samhällsnyttan med forskningen kommer fram och knyter an till det som efterlyses. En forskningsansökan behöver vara skriven på ett språk som appellerar till utlysaren och vara mer ”säljig” än vad många forskare är van vid, eller bekväma med. Det är helt enkelt ett annat språk, en annan genre man använder sig av, och det kan man behöva hjälp med, säger Nina Erkenstam.

Öka den externa forskningsfinansieringen
I dagsläget är beviljandegraden på externa forskningsanslag från de statliga forskningsråden relativt låg på Mittuniversitetet. Ett led i att förändra det är de nya forskningsrådgivarna. Deras arbete ligger helt i linje med den nya forskningsstrategin där forskningsutmaningen är ett prioriterat område, menar Ludde Edgren, avdelningschef för FUS.
– Eftersom vårt mål är att bidra till att öka den externa forskningsfinansieringen kommer vi att ge stöd med allt från att identifiera lämpliga utlysningar till att kritiskt granska ansökningarna, och förstås ta hand om det administrativa så att forskarna får fokusera på forskningsplanen. Störst potential finns vid de nationella forskningsråden och EU:s ramprogram för forskning och innovation. Därför kommer vi att prioritera dessa och arbeta positivt för att matcha lämpliga utlysningar till forskare och ge stöd ända till deadline. Vi finns här för forskarnas skull och är så klart beredda att ta emot frågor om lämplig externfinansiering och ge feedback på utkast till ansökningar, säger han.

Läs mer om forskningsfinansiering vid Mittuniversitetet

Vill du komma i kontakt med de nya forskningsrådgivarna? Skicka ett mejl eller ring. Behöver du hjälp med en ansökan, tänk på att skicka in din text i god tid innan ansökan ska vara inlämnad. Ju tidigare desto bättre stöd kan fås.

Kontakt:
Nina Erkenstam, nina.erkenstam@miun.se 010-142 78 71
Torbjörn Westerlund, torbjorn.westerlund@miun.se 010-142 78 95

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu