Samorganisera schemafunktion och tentamenssamordning med STUA

Spara favorit 20 aug augusti 2019
Exteriör, Åkroken

Avdelningscheferna för Avdelningarna student‐ och universitetsservice (SUSS) respektive studieadministration (STUA) har av förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka risker och möjligheter vid en eventuell samorganisering av Schemafunktionen och Tentamenssamordningen – idag tillhörande SUSS – med STUA.

I nyligen genomförda intervjuer med schemaadministratörer och tentamenssamordnare, har inga väsentliga risker framkommit. De tankar som förmedlats består av funderingar kring om två så servicebetonade verksamhetsområden som schema och tenta utgör, kan bli marginaliserade i en starkt myndighetsutövande avdelning som STUA (men samtidigt efterfrågas även regel‐ och ramverk inom servicefunktionerna).

Läs hela förvaltningschefens beslut härLyssna

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu