Ombyggnation av campusbiblioteket Östersund planeras

Spara favorit 4 jun juni 2019

Ett förslag till ombyggnation ska presenteras den 30 juni. Referensgruppen tar gärna emot synpunkter och idéer.

Campusbiblioteket i Östersund är i stort behov av upprustning och genomgripande ombyggnation av den publika miljön. En förstudie har beslutats om (Dnr 2019/570) med målet att senast den 30 juni lägga fram ett förslag till skiss över bibliotekets olika publika miljöer i det ombyggda campusbiblioteket.

En referensgrupp har tillsatts som påbörjat sitt uppdrag att bistå arkitekten. Skissen ska ligga till grund för en kostnadsberäkning som ska presenteras för ledningen i september 2019. Referensgruppen tittar på flödet i lokalen och vilka olika lärmiljöer som bör erbjudas utifrån de behov som finns idag och i en nära framtid. Om förslaget får ett godkännande i september fortsätter arbetet i en ny mer omfattande projektform, då bl.a. möbler och övrig inredning ska studeras.

Referensgruppens medlemmar tar gärna emot synpunkter och idéer kring det framtida campusbiblioteket Östersund.

Minna Lundgren, HUV
Anna Longueville, NMT
Hilda Månsson och Judith Waller, Studentkåren Östersund
Marlene Franzén och Gertrud Ivarsson, UB: Biblioteksservice och lärandestöd
Karl-Oskar Göransson och Kerstin Mårtensson, UB: Vetenskaplig informationsförsörjning
Cathrine Berggren, sammankallande, biträdande bibliotekschef

För mer information om förstudien se projektbeskrivningen här:
biblioteket.miun.se/projekt

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu