Flytt av webbsidor från studentportalen till miun.se

Spara favorit 25 maj maj 2019
Exteriör, Åkroken

10 juni till och med 28 juni kommer sidor som ligger på portal.miun.se under Ny student, Stöd och Service och Arbetsliv att flytta från studentportalen till www.miun.se

I praktiken innebär det att sidorna ovan byter utseende och får en annan webbadress. Det vill säga inte portal.miun.se/xxx utan miun.se/xxx. För redaktörer i LifeRay som har innehållsansvar för någon sida av de nämnda kommer de behöva lära sig EPI.

Att arbeta i moodle och andra verktyg lärare och studenter använder påverkas inte.

Varför gör vi det här?

Det är en del av ett större projekt och en förberedelse inför att en ny Studentportal ska byggas med start senast 2020. Förvaltningen har också fått i uppdrag att underlätta för studenterna att förstå och hitta information om de stöd och den service som finns tillgänglig för dem. Flytten gör att vi får en bättre struktur på innehållet.

Beslut om själva flytten som sker nu har tagits i samråd med Studentkårerna, INFRA, FUS och KOM.

Har du frågor kontakta Bengt Nilsson

Behöver du gå en utbildning i EPI kontakta Krister Holm

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu