Mer stöd till studenter med psykisk ohälsa utreds

Spara favorit 1 feb februari 2019

Nu drar en tredagars utbildning i Supported Education igång på Campus Östersund. Det är en metod som används för att stödja elever med psykisk ohälsa så att de kan klara av sina studier.

Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa, så även inom Mittuniversitetets väggar. För att möta deras behov och kunna erbjuda ett stöd som gör att de kan fullgöra sina utbildningar ska nu metoden Supported Education utvärderas. Redan under vecka 6 ska därför åtta medarbetare genomgå en tredagars utbildning, berättar projektledare Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap.
– Representanter från Studenthälsan, Studentkåren, Biblioteket samt lärare från bägge campusorterna kommer att delta på utbildningen liksom samordnarna för funktionshinder. Utbildningen leds av professor Lies Korevaar från Nederländerna, som introducerade metoden i Europa 1999. Han har också utbildat i metoden på KTH, säger hon.

Efter de tre dagarna ska de åtta deltagarna utvärdera om metoden ska föreslås att användas på Mittuniversitetet. Tanken är också att göra en enkät bland studenterna för att kartlägga läget. Uppgifter från Studenthälsan visar dock redan idag att av 650 studenter som vänder sig dit per år så är det omkring 65-75 procent som gör det på grund av psykisk ohälsa. 
– Än vet vi inte om det stöd som universitetet redan erbjuder är tillräckligt, och vi vet heller inte om det finns ett mörkertal. Vi behöver få veta mer om det först. Men ambitionen är att hitta en bättre struktur för studenter med psykisk ohälsa att ta sig genom sina studier, istället för att hoppa av, som många gör, säger Maria Warne.

Supported Education bygger på empowerment, och är en metod som har till syfte att stödja studenter i deras vardag för att de ska kunna öka sina möjligheter att kara studierna, trots psykiska funktionshinder. Supported Education räknas som en rehabiliteringsmetod för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning. Grunden är att med minsta möjliga professionella insatser stödja individerna så att de med ökad kompetens blir framgångsrika och tillfreds i miljöer som de själva har valt.

Förstudien på Mittuniversitetet finansieras av ALP-medel (ansökan om allmänna lärosätesprojektmedel. Det påbörjades under höstterminen 2018 och kommer att fortsätta under vårterminen 2019. Studien knyter an till ett 3-årigt transnationellt projekt där Mittuniversitetet ingår tillsammans med tre andra länder.
– Det här är viktigt, både för studenterna och för universitetet. Att ha en utbildning bidrar både till bättre hälsa och bättre ekonomi, säger Maria Warne.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu