En hållbarhetsworkshop som gav resultat

Spara favorit 27 feb februari 2019

I början av februari hölls tvådagarsworkshopen “Hållbar utveckling 2019” i Östersund. Ett fyrtiotal engagerade medarbetare från hela universitetet deltog i en välorganiserad workshop som ledde fram till sju konkreta insatser som ska testas under 2019.

De båda prorektorerna Eva Dannetun och Håkan Wiklund inledde och lämnade över till Johan Lilja som höll i workshopen. Han guidade hela gruppen från utgångspunkten i Mittuniversitetets mål för hållbar utveckling som är satta i verksamhetsplanen för 2019Lyssna och mot bakgrund av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Klimatomställningen prioriterad

Det som blev övertydligt den första dagen var att FN:s hållbarhetsmål nummer 13 “Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser” kommer att spela en stor roll i vårt arbete framöver. Det blev inte mindre klart efter att Torbjörn Skytt från Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande hade presenterat sin reflektion över vad Parisavtalet kan innebära för oss på Mittuniversitetet under 2019.

Torbjörn presenterade siffror över våra universitetsgemensamma koldioxidutsläpp från resor (totalt 749 000 kg CO2 2017). Siffrorna visade att vårt flygresande står för 94 procent av de totala utsläppen och flygresor över 50 mil uppgår på egen hand till 67 procent av koldioxidutsläppen.

Frågan om resandet visar på en tydlig målkonflikt eftersom satsningen på internationalisering är prioriterad och internationella kontakter är avgörande för att vår forskning ska hålla hög kvalitet. Men om frågan hade varit enkel hade den redan varit löst.

Hållbarhetskoordinator en av sju insatser

Ett tydligt resultat från workshopen är de konkreta test och insatser som gemensamt prioriterades och formades. Varje test och insats bemannas av ett team som ska driva frågan under året, här är listan över insatserna (klicka på länken för att se en kort filmad beskrivning):

  1. Vägen mot en hållbarhetskoordinator
  2. Få igång kontinuerligt arbete i arbetsgrupper
  3. Hållbarhetstävling för studenter
  4. Visualisera och styra för minskat fotavtryck
  5. Mötesplats och arbetssätt för tvärvetenskapliga och idédrivna forskningsprojekt
  6. Hållbar utveckling för ”dummies” – Baskurs
  7. Kommunikation och öppna arenor kring hållbar utveckling

Att installera den länge efterfrågade hållbarhetskoordinatorn är den insats som ges särskilt fokus, det ses som en nyckelfunktion för att få fart på Mittuniversitetets arbete mot hållbar utveckling.

Hållbarhetsnätverket

Sedan några år tillbaka finns ett nätverk inom hållbar utveckling med deltagare från alla delar av Mittuniversitetet. Du som vill veta mer om hållbarhetsnätverket kan göra det genom att:

 

För mer information kontakta:
Johan Lilja eller Catrin Johansson

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu