Snart dags för en ny medarbetarundersökning!

Spara favorit 14 jan januari 2019

Vecka 8–10 genomförs en undersökning i form av en webbenkät till alla medarbetare. Just dina svar och åsikter är viktiga för att utveckla vår organisation.

Medarbetarundersökningen är ett verktyg för att samla information om hur du och övriga medarbetare ser på arbetsmiljön, ledarskapet och Mittuniversitetet som arbetsgivare. Resultatet ska användas för att ge stöd i arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap, och för att identifiera områden där vi behöver arbeta mer aktivt.

Leverantören som är upphandlad inför årets medarbetarundersökning heter Brilliant Future AB, läs mer på www.brilliantfuture.se

Undersökningen genomförs den 19 februari till 5 mars i form av en webbenkät som tar ca 10 min att fylla i. Alla svar är anonyma och behandlas med sekretess. Du kommer den 19 februari att få en enkätlänk per mejl från undersökningsföretaget Brilliant.

Mer information om medarbetarundersökningar

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu