Organisationsförändringarna – att tänka på

Spara favorit 4 jan januari 2019

Sedan den 1 jan används begreppen institution och prefekt för akademins avdelningar respektive chefer, och HUV:s nya organisation har trätt i kraft. Alla berörda påminns om att uppdatera sina kontaktuppgifter!

Tänk på att uppdatera din signatur i e-posten med korrekt organisationstillhörighet och titel.
Anvisningar för hur e-postsignatur ska utformas

Den organisationstillhörighet som visas på din personliga sida på webben uppdateras automatiskt. Det innebär att om du själv uppdaterar din organisationstillhörighet så kommer systemet att ändra tillbaka till den tillhörighet som finns inlagd i systemet. Vilken organisationstillhörighet som visas styrs av kontohanteringssystemet AD och uppdateringen kan genomföras först när AD:et är uppdaterat. Det beräknas vara klart som senast till början av våren (du behöver därför inte anmäla till helpdesk att du har fel org-tillhörighet).
Information om hur du själv uppdaterar övriga uppgifter på din personliga sida

Organisationsförändringarna påverkar våra system. Du kan få överblick och följa de systemförändringar som genomförs på den särskilda sidan för detta.

För närvarande pågår uppdatering av miun.se och medarbetarportalen med anledning av förändringarna, nya organisationsplaner kommer att publiceras inom kort.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu