Några nya förutsättningar 2019

Spara favorit 9 jan januari 2019

Vår VP prioriterar sju områden för 2019, tolv alp-projekt ska genomföras, registraturen har digitaliserats, vi byter e-mötesverktyg och har fått ny prorektor.

Vår övergripande verksamhetsplan prioriterar sju fokusområden för 2019: lärandemiljöer, externfinansiering, uppdragsutbildning, kompetensförsörjning, regional samverkan, hållbar utveckling samt internationalisering. 

Tolv projekt som fått alp-medel 2019 drar igång med det övergripande syftet att stimulera universitetets utveckling.
Nu finns en särskild sida om och för de projekt som beviljats allmänna lärosätesprojektmedel, alp-medel, för 2019.

Registraturen har digitaliserats från årsskiftet. Detta innebär att numera behöver de allra flesta handlingstyper bara skickas in digitalt till registraturen via e-post till registrator@miun.se och inte som pappershandlingar. På Arkiv och diariums sida finns information om de förändringar digitaliseringen innebär, vilka handlingstyper som är undantagna och i vilket digitalt format du ska spara handlingar du ska skicka in till diariet. Digitalisering av diariet 2019

I och med vårterminsstarten den 21 jan byter Mittuniversitetet e-möteverktyg från Adobe Connect till Zoom. Vägledning och information finns på sidan miun.se/personal/zoom

Håkan Wiklund tillträdde den 1 januari som ny prorektor för forskning. Den här veckan välkomnas Helena Wallskog som ny chef för avdelningen för infrastruktur, INFRA, och Ludde Edgren som ny chef för avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, FUS.

Därtill innebär organisationsförändringarna en del nytt att tänka på.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu