En idrottsakademi har fötts

Spara favorit 30 jan januari 2019

Tisdagen den 29 januari inrättades Mittuniversitetets idrottsakademi av rektor Anders Fällström. De som tar hand om det löpande arbetet är Agnes Wredenberg, idrottskoordinator, Kerry McGawley, rådgivande idrottskoordinator och Marie Ohlsson, koordinator för parasport. Till deras stöd kommer det att bildas en styrgrupp och en referensgrupp.

Alla som vill veta mer är varmt välkomna till informationsträffar som ordnas:

4 februari kl. 12.30-13.15 på Campus Sundsvall i D016

5 februari kl. 12.30-13.15 på Campus Östersund i G3216

Syftet med Mittuniversitetets idrottsakademi är att stimulera och utveckla verksamheter av idrottslig karaktär vid hela universitetet. Därför inrättas den koordinerande och inspirerande verksamheten på universitetsgemensam nivå som en enhet med kansli direkt under rektor.

Sedan länge har Mittuniversitetet satsat på idrott på många sätt. Vi har idrottsrelaterade utbildningar som Idrottsvetenskapligt program och Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling. Vi har forskningscentra som Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre.

Vi har samverkat med Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund som Skid- och Skidskytteförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté med flera. Vi har också samverkat med en mängd företag som verkar inom idrottssektorn.

Sedan 1996 har vi bedrivit Skid- och Skidskytteuniversitet i Östersund. Sommaren 2018 utsågs Mittuniversitetet till Riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet, då utökades satsningen på dubbla karriärer (DK), det vill säga att möjliggöra kombinationen av elitidrott och universitetsstudier, till att omfatta alla idrotter.

I avtalet med Riksidrottsförbundet ingår också att genomföra en förstudie i samarbete med Svenska Parasportförbundet för att på sikt skapa en internationell paratränarutbildning och att driva utvecklingen av ett nationellt/internationellt centrum för parasport.

Nu är alltså Mittuniversitetets idrottsakademi inrättad. Till Mittuniversitetets idrottsakademi knyts inledningsvis:

  • en idrottskoordinator (100% anställning), Agnes Wredenberg
  • en vetenskaplig idrottskoordinator (5% uppdrag), Kerry McGawley
  • en koordinator för parasport (20% uppdrag), Marie Ohlsson
  • en styrgrupp
  • en referensgrupp

Läs mer om Mittuniversitetets idrottsakademi

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu