Två medarbetare utreds efter grova anklagelser

Spara favorit 14 sep september 2018

En anställd på Mittuniversitetet har riktat grova anklagelser mot två andra anställda. En av de anklagade är professor vilket gör att utredningen lämnas över till Statens ansvarsnämnd för att pröva om det finns grund för avsked. Den personen är också avstängd med lön under utredningen.

Den andre personen som omfattas av anmälan är inte professor vilket gör att Mittuniversitetet kommer att genomföra den utredningen och hantera ev. åtgärder. Den personen är inte avstängd.

Vi kan av integritetsskäl inte gå in på detaljer i anmälan. Dessutom har det också gjorts polisanmälningar vilket gör att det tillsvidare är förundersökningssekretess.

Berörd avdelning är informerad. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu